Gunn
Ring 7900 0300

Mangeårig terapeut innen psykisk helse

Samtalen er verdifull, her skapes direkte kontakt med de energiene som forener kropp og sjel, her styrkes ditt handlingsrom.

Som mangeårig terapeut innen psykisk helse har jeg en praktisk og teoretisk tilnærming i veiledning av familierelasjoner, arbeidskonflikter, partner og dine kjærlighetsbehov. Trygghet og tillit til våre nærmeste ligger dypt forankret i menneskets natur.

Jeg er glad og intuitiv levende i min veileder rolle og mitt personlige engasjement er ment ekte.

Jeg arbeider med kroppens språk og emosjonelle uttrykk og søker å forløse blokkerte holdninger og tenne et indre lys.

Jeg henter kraft og innsikt gjennom naturen, kunstterapi, meditativ sentrering, intuisjon, klarsyn og automat skrift.

Jeg føler takknemlighet og glede over å møte mennesker som ønsker noe nytt i livet sitt.

Jeg kommuniserer direkte med det jeg ser.

Gunn.