Sunniva
Ring 7900 0300

Leser mennesker uten hjelpemidler

Jeg har i flere år utviklet og benyttet mitt klarsyn og gitt healing til andre mennesker.
Mine evner er først og fremst knyttet til å ?lese? energien som omgir mennesker og i deres relasjoner og omgivelser. Jeg bruker ikke hjelpemidler, og beskjeder kommer i form av følelser, bilder og fornemmelser i kroppen. Ved å lese energifeltet og relasjonene omkring personen jeg snakker med, kan jeg formidle beskjeder videre.
Jeg arbeider med fjernhealing og healing av smerter og blokkeringer i kroppen. Jeg kan føle og beskrive fysiske smerter og problemer, og kan bidra med healing i forhold til dette.
Jeg healer og forløser også blokkeringer eller følelser som hindrer personens utvikling. Mange er ikke klar over sine adferdsmønster og at det kan gi utfordringer i forhold til seg selv og andre mennesker.
For meg er ydmykhet og respekt viktige verdier når jeg arbeider med mennesker som ber om min hjelp. Jeg samarbeider med Metatron og et legeteam, samt at jeg alltid arbeider ut fra høyeste lys og kjærlighet.
Sunniva