Gro Anita
Ring 7900 0300

"Trollkvinne" med sterkt klarsyn

Gro Anita er en av de virkelig sterke kvinnene i verden, en lys og helhjertet
"trollkvinne" med et klarsyn som ser rett inn menneskers dypeste emosjoner.
Hun jobber med sine egne energier og evner på en måte som viser hvor naturlig det
meste som skjer oss er, og plutselig står det en tidligere så som en utfordring helt
klart for en... uten at man skjønte hva som skjedde. Hun bruker sjelden hjelpemidler,
men noen ganger anser hun det som hensiktsmessig å "spørre" kortene.

Gro Anita er ei dame som sjenerøst gir av sin kraft til andre, så de også kan gro sine
egne krefter. Hun er den feminine kraftenfor fullt, og går hele veien ut der hvor de fleste andre ville ha gitt opp.

Gro anita er kjent i fra både tv og media, er født med sitt klarsyn.